Εκδηλώσεις για άτομα με αναπηρία, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

sn

Γνωρίζω την Αναπηρία μέσω του Αθλητισμού 

Στον παρακάρω σύνδεσμο παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο ΚΠΙΣΝ

https://www.snfcc.org/events?audience=234