Το φαινόμενο του Σεισμού – 1η Άσκηση Ετοιμότητας

Στην αρχή κάθε χρονιάς καταρτίζεται ένα σχέδιο για τον τρόπο δράσης πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από το σεισμό. Τα παιδιά ενημερώνονται με τον κατάλληλα παιδαγωγικό τρόπο ώστε να λειτουργήσουν υπεύθυνα τη στιγμή που θα χρειαστεί. 

Ο καλύτερος βέβαια τρόπος σε αυτήν την ηλικία είναι η βιωματική προσέγγιση…. 

Διαβάσαμε βιβλία, είδαμε βίντεο, ακούσαμε μύθους γύρω από το σεισμό και την Παρασκευή 22/10 κάναμε πράξη όλα όσα μάθαμε τις προηγούμενες μέρες και πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την πρώτη άσκηση ετοιμότητας!