Έκδοση της Σχολικής Κάρτας για COVID-19 μέσω της πλατφόρμας edupass.gov.gr

 Η λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr,

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Το φαινόμενο του Σεισμού – 1η Άσκηση Ετοιμότητας

Στην αρχή κάθε χρονιάς καταρτίζεται ένα σχέδιο για τον τρόπο δράσης πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από το σεισμό. Τα παιδιά ενημερώνονται με τον κατάλληλα παιδαγωγικό τρόπο ώστε να λειτουργήσουν υπεύθυνα τη στιγμή που θα χρειαστεί. 

Ο καλύτερος

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο

Τη φετινή σχολική χρονιά εισάγονται στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και τα Αγγλικά.

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες.

Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλον, Ευ ζην, Ασφάλεια, Κοινωνία των Πολιτών, Σύγχρονη Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο