Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940

Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα,
είναι η ειρήνη.

                                              Γιάννη Ρίτσου, «Ειρήνη»

Είπαμε το δικό μας “ΟΧΙ

       

Συζητήσαμε με τα παιδιά τι είναι Πόλεμος και τι Ειρήνη και ψηφίσαμε….

παρακολουθήσαμε το “Κανόνι Της Ειρήνης” από το υπέροχο βιβλίο της Φρόσως Χατόγλου

  

 

 

 

 

 

 

Δραματοποιήσαμε τις γυναίκες της Πίνδου…

 

 

 

 

 

 

 

Τιμήσαμε την Εθνική μας Επέτειο με τις μοναδικές μας παρελάσεις!!

Χρόνια Πολλά!!

  

 

 

 

 

 

Έκδοση της Σχολικής Κάρτας για COVID-19 μέσω της πλατφόρμας edupass.gov.gr

 Η λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Χάρη στο edupass.gov.gr o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19. 

Επισημαίνεται ότι το self-test που πρέπει να δηλωθεί στις 28-29/10/2021 από τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες  θα δηλωθεί -για τελευταία φορά- στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το edupass.gov.gr σε πρώτη φάση ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στόχος του είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.

Το φαινόμενο του Σεισμού – 1η Άσκηση Ετοιμότητας

Στην αρχή κάθε χρονιάς καταρτίζεται ένα σχέδιο για τον τρόπο δράσης πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από το σεισμό. Τα παιδιά ενημερώνονται με τον κατάλληλα παιδαγωγικό τρόπο ώστε να λειτουργήσουν υπεύθυνα τη στιγμή που θα χρειαστεί. 

Ο καλύτερος βέβαια τρόπος σε αυτήν την ηλικία είναι η βιωματική προσέγγιση…. 

Διαβάσαμε βιβλία, είδαμε βίντεο, ακούσαμε μύθους γύρω από το σεισμό και την Παρασκευή 22/10 κάναμε πράξη όλα όσα μάθαμε τις προηγούμενες μέρες και πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την πρώτη άσκηση ετοιμότητας! 

     

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο

Τη φετινή σχολική χρονιά εισάγονται στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου τα “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” και τα Αγγλικά.

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες.

Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλον, Ευ ζην, Ασφάλεια, Κοινωνία των Πολιτών, Σύγχρονη Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα.

Σκοπός  των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές.

Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

Παράλληλα, δύο φορές την εβδομάδα τα παιδιά θα διδάσκονται και Αγγλικά, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα και με τρόπο κατάλληλα προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.  Η μεθοδολογία βασίζεται σε προσεγγίσεις που εστιάζουν στον προφορικό λόγο και σε παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Στο Διδακτικό Προσωπικό του Νηπιαγωγείου μας, προστέθηκε και η κ. Αντωνία Βουρλέτση, για τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.