Κανονισμός Υγειονομικής Λειτουργίας 2021-2022

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των μέτρων υγειονομικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και όλα τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.Λήψη αρχείου