Επικαιροποιήμενες Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

Σας ενημερώνουμε για τις επικαιροποιημένες Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα:
«Αρχές διαχείρισης υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές
μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων»

 Λήψη αρχείου