Αρχική

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου Κεραμειών.

Μέσω του ιστολογίου μας επιχειρούμε:

  • Να ενημερώνουμε τους γονείς του σχολείου μας μέσω των ανακοινώσεων.
  • Να γνωστοποιούμε τις εκπαιδευτικές δράσεις μας.
  • Να ευαισθητοποιούμε για θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.
  • Να εμπλέξουμε εποικοδομητικά τους γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Να παίξουν μαζί γονείς και παιδιά με διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές.
  • Να συνεργαζόμαστε και να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά.
  • Να επισκεφτόμαστε εκπαιδευτικούς ιστότοπους.
  • Να ανταλλάσσονται εκπαιδευτικές πρακτικές και γνώσεις.

Καλή περιήγηση!