Δανειστική βιβλιοθήκη

417958172 893029945856238 5569206737663455157 n418607392 367010452809302 7462263661318253873 n418150526 351316381202554 8057501621216645553 n417728065 376167951683004 9020870978770507783 n418012936 648653647318757 7400810681165053140 n

Κάθε Παρασκευή τα παιδιά δανείζονται ένα βιβλίο ,που τα ίδια επιλέγουν. Έχει προηγηθεί συζήτηση για τη σπουδαιότητα των βιβλίων, για τη σωστή συμπεριφορά του αναγνώστη και του ακροατή και τα παιδιά έχουν συμφωνήσει με την υπογραφή τους(όνομα) τους κανόνες δανεισμού. Η κατάσταση  κάποιων βιβλίων που δεν είχαν προσεχθεί έδωσαν το έναυσμα για μια ωριμότερη συμπεριφορά απέναντι στο βιβλίο.