Επικοινωνία σχολείου – οικογένειας

 Ημέρες και ώρες επικοινωνίας

Κάθε 2η Τετάρτη του μήνα και ώρα 13:00- 13:30 δια ζώσης ραντεβού τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, κατόπιν ραντεβού που θα ζητηθεί μέσω του τετραδίου επικοινωνίας που υπάρχει στην τσάντα των παιδιών. Για οτιδήποτε έκτακτο μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σχολείο (2695049131) αυστηρά πριν ή μετά το διδακτικό ωράριο, δηλαδή από τις 8:00- 8:15 και από τη 13:00- 13:30 προσωρινά μέχρι να ξεκινήσει το ολοήμερο οπότε και θα αναπροσαρμοστεί αυτό το ωράριο.

Ευχαριστώ!