Το αγαπημένο μας ένα γράμμα μια ιστορία με το γράμμα του μουσείου..Μ,μ….σχηματίστε το με το δαχτυλάκι σας στο padlet…με τον ίδιο τρόπο που είχαμε ζωγραφίσει!