Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-2023

1αξιολογηση

Σύμφωνα με  την 108906/ΓΔ4/10.09.2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» υπουργική απόφαση (Β΄4189), αρθρο 4 : Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση πριν την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας.

Στο πλαίσιο της αρχικής Συνεδρίασης, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αξιοποιώντας:

  • την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγούμενου σχολικού έτους,
  • τις παρατηρήσεις του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης
    τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και
  • τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει,

προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού στην καταγραφή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά άξονα, και στην καταγραφή των τίτλων των επιλεγμένων Σχεδίων Δράσης.

Μπορεί΄τε να δείτε τον συνοπτικό Συλλογικό προγραμματισμό για το έτος 2022-2023Λήψη αρχείου

CC BY-NC-SA 4.0 Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-2023 από Νηπιαγωγείο Κεντριού διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.