Για αρχή το έδαφος

Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο υλοποιήθηκε το εργαστήριο δεξιοτήτων ¨Για αρχή το έδαφος».

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές μέσα σε ένα πλούσιο περιβάλλον να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για το έδαφος ( Φροντίζω το περιβάλλον)