Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Προστατεύω το Δάσος»

Ολοκληρώνουμε το Εργαστήριο Δεξιοτήτων «Προστατεύω το Δάσος». Δημιουργούμε έναν εννοιολογικό χάρτη με το «Τι μάθαμε για το Δάσος» και αποτυπώνουμε τις νέες γνώσεις μετά την ενασχόληση μας με τη Θεματική.

μάθαμε Δάσος