Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Προστατεύω το Δάσος»

Καμένο Δάσος VS Αναδάσωση 

Αναζητάμε στο διαδίκτυο εικόνες από δάση που είχαν πάρει φωτιά και εικόνες από ανθρώπους που κάνουν αναδάσωση (Συζήτηση / Προβληματισμός). Έπειτα αποτυπώνουμε στο χαρτί (ελεύθερο σχέδιο) τις εικόνες.

IMG 6209