Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Προστατεύω το Δάσος»

Δ όπως Δάσος

Βρίσκουμε λέξεις από τη φωνούλα Δ. Συμπληρώνουμε σχετικό φύλλο εργασίας και παρακολουθούμε «Ο Δακρυσμένος Δράκος»

IMG 6220IMG 6175