Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Προστατεύω το Δάσος»

Αναζητάμε πληροφορίες στο διαδίκτυο για το δάσος, παρατηρούμε πίνακες αναφοράς και κατάλληλο εποπτικό υλικό και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας!!

.jpgΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Σελίδα 2ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ Σελίδα 4