Αγγλική Γλώσσα: Happy/Sad

Μαθαίνουμε στην Αγγλική Γλώσσα τα συναισθήματα χαρά/λύπη (happy/sad) μέσα από παιγνιώδη τρόπο. Ακούμε και μαθαίνουμε το τραγούδι “How are you today?”. Έπειτα φτιάχνουμε χαρούμενες και λυπημένες φατσούλες με πλαστελίνη!!!

IMG 5497IMG 5504IMG 5505IMG 5506