Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί

Τη φετινή σχολική χρονιά εργάζονται στο νηπιαγωγείο μας :

1ο υποχρεωτικό πρωινό τμήμα: Χατζημαρινάκη Αργυρώ

2ο υποχρεωτικό πρωινό τμήμα: Οικονόμου Ευγενία

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα: Μπούκουρα Ευτυχία