Διαδικασία selftest

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας οφείλουν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη να κάνουν selftest, να το δηλώνουν στο https://self-testing.gov.gr/ και να φέρνουν μαζί τους αντίστοιχα κάθε Τρίτη και Παρασκευή τη κάρτα μαθητή  μαζί τους ή να τη στέλνουν στο mail  του σχολείου mail@nip-kaloud.chan.sch.gr ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.