Αρπακτικά

Αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με τα άγρια πουλιά και ειδικά με τ’ αρπακτικά.

Εστιάσαμε στο γύπα στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπ/σης που υλοποιούμε φέτος. Τα φύλλα εργασίας είναι για εμπέδωση εννοιών και αξιολόγηση της κατανόησης των νηπίων.

Αρπακτικά +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ζωγραφιά γύπας

ΟΡΝΙΟ

Γύπες-είδη

ΓΥΠΕΣ

Βοήθησε το γύπα να διαλέξει το φαγητό του