Εποχές – Μήνες

Κύκλος είναι και γυρίζει… αλλάζουν  οι μήνες , αλλάζουν οι εποχές, περνάνε τα χρόνια!

Ο κύκλος των εποχών και των μηνών από τα χεράκια των νηπίων…..