Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στη θεματική ενότητα: «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ –Κοινωνική Συναίσθηση & ευθύνη» με υποθεματική: «Ανθρώπινα δικαιώματα» ο τίτλος του εργαστηρίου μας είναι: «Η οικογένεια στην οδό Φιλίας»

ma famille 40102980

Πατώντας πάνω στην εικόνα θα γνωρίσουμε τις μορφές της οικογένειας, τα εργαστήρια και τις δραστηριότητες   που πραγματοποιήθηκαν, παραμύθι, παιχνίδια…. και πολλά άλλα!!