Σχέδιο δράσης:η ομαλή μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

 Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία  στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της μετέπειτα σχολικής του πορείας.

    Η έλλειψη ωστόσο συνέχειας και σταθερότητας μεταξύ του προγράμματος του Νηπιαγωγείου και της Α ́Δημοτικού , ο διαφορετικός τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι ατομικές  διαφορές των παιδιών ως προς τη σχολική τους ετοιμότητα ,αλλά και οι προσδοκίες των γονέων για την νέα  βαθμίδα δυσχεραίνουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων και επηρεάζουν την κοινωνικο- συναισθηματική  τους ανάπτυξη.

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανωτέρω δυσκολίες,όπως  και   τα   προγενέστερα σχολικά έτη  , έτσι  και  φέτος    σχεδιάσαμε    και υλοποιήσαμε  πρόγραμμα  για  την  ομαλή  μετάβαση   των  νηπίων , που   ήταν  όμως  , για  αυτή  την  σχολική  χρονιά ,  το   βασικό σχέδιο δράσης  της   σχολικής  μας   μονάδας.

     Γενικός  σκοπός του σχεδίου δράσης μας , είναι η υποστήριξη της εισόδου και της προσαρμογής των νηπίων  μας  ,στο  δημοτικό σχολείο ,μέσα από τη συστηματική, συνολική και ολοκληρωμένη προετοιμασία τους, την ενεργό  εμπλοκή των γονέων, την εξασφάλιση της συνέχειας στη μάθηση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο  βαθμίδων.

 Λήψη αρχείου

Ειδικοί  Στόχοι του σχεδίου δράσης μας:

α. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν τα νήπια με το περιβάλλον του δημοτικού σχολείου (χώρος, μαθητές, δάσκαλοι ,εκπαιδευτικές μεθόδους και δραστηριότητες της Α ́ Δημοτικού).

β. Να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων που συμμετέχουν στη δράση, μετην ανταλλαγή ,εμπειριών και με τον από κοινού σχεδιασμό δραστηριοτήτων

γ. Να ενημερωθούν οι γονείς για την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαδικασία της  μετάβασης, να υποστηρίξουν τα νήπια στη διαδικασία της μάθησης και να συνεργασθούν με εκπαιδευτικούς και  υπηρεσίες προκειμένου να γίνει έγκαιρη διάγνωση νηπίων με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίεςΛήψη αρχείου

 

 

Κατηγορίες: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, σχέδιο δρασης σχολικης μονάδας. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.