Εργαστήρια Δεξιοτήτων: «Μικροί Μετεωρολόγοι σε δράση»

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και στη Θεματική Ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» τα νηπιάκια μας,επιχείρησαν να γίνουν «    μικροί    μετεωρολόγοι».20220526 114522Tα  νηπιάκια  μας  , μέσα  από   την παρατήρηση, τον  πειραματισμό  ,την διατύπωση  υποθέσεων   την   προσπάθεια  επίλυσης   προβλημάτων  και μέσα από   την  δημιουργική  χρήση των ψηφιακών   εργαλείων  μελέτησαν και  κατανόησαν    σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  τις καιρικές μεταβολές,  και   δοκίμασαν  να   σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τα δικά  τους επιστημονικά  όργανα με απλά υλικά αλλά και ψηφιακά μέσα.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστηρια δεξιοτήτων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.