Τα σχήματα μέσα από τη τέχνη!

Τις τελευταίες μέρες ασχοληθήκαμε με τα σχήματα….

1.Ο κύκλος

 • Βρήκαμε ονόματα που θα ταίριαζαν στον πίνακα του Βασίλι Καντίνσκι «Ομόκεντροι κύκλοι»

 • Φτιάξαμε σαλιγκάρια με καβούκι «αλα Καντίνσκι»!!!

 • Κόψαμε τρία μεγέθη κύκλων και τα κολλήσαμε ώστε να γίνουν ομόκεντοι κύκλοι

 • Φτιάξαμε τον δικό μας πίνακα με ομόκεντρους κύκλους

 • Κάποια παιδιά δημιούργησαν ομόκεντρους κύκλους και στις ελεύθερες δραστηριότητες

 • Μετατρέψαμε τους κύκλους μας σε …..

και πολλά άλλα….

2.Το Τρίγωνο

 • Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο κύκλος και το τρίγωνο καυγαδίζουν»
 • Παρακολουθήσαμε την ιστορία «Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου καρχαρία» και φτιάξαμε τον δικό μας τριγωνοψαρούλη

 • Κάναμε τρίγωνα «Αλα Καντίνσκι»

 • Μετρέψαμε τα τρίγωνά μας σε…..

και άλλα πολλά….

3.Το τετράγωνο

 • Γνωρίσαμε τον πίνακα «Τα τετράγωνα» Του Βασίλι Καντίνσκι

 • Φτιάξαμε και εμείς αντίστοιχους πίνακες

 • Διαβάσαμε παραμύθι για ένα τετράγωνο που ήθελε να ταξιδέψει και όλες τις σχηματοχώρες.
 • Κάποια παιδιά ασχολήθηκαν και στις ελεύθερες δραστηριότητες με αυτόν τον πίνακα

4. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

 • Διαβάσαμε το παραμύθι «Το λυπημένο ορθογώνιο»
 • Μεταρέψαμε τα ορθογώνιά μας σε….

4. Όλα τα σχήματα μαζί!

 • Κάναμε ομαδοποίηση σχημάτων
 • Γνωρίσαμε τον πίνακα του Πολ Κλε «Κάστρο και ήλιος»

 • Σχεδιάσαμε…. κόψαμε…. κολλήσαμε…

και……….

φτιάξαμε το δικό μας ομαδικό κάστρο!

φτιάξαμε βήμα βήμα και χρωματίσαμε τα δικά μας κάστρα!

Τέλος τα παιδιά στις ελεύθερες δραστηριότητες έφτιαξαν το δικό τους κάστρο απο τουβλάκια!