ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΟ

Φτιάξαμε ένα φύλλο εργασίας με άξονα τα μουσικά όργανα που εκπροσωπούνται από τους ήρωες του παραμυθιού «Ο Πέτρος και ο Λύκος»:

Οι εντυπώσεις μας από το φύλλο εργασίας, καταγράφονται εδώ: