ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΗΧΟΥΣ

Πρώτα πρώτα κλείνουμε τα μάτια και ΑΚΟΥΜΕ!

Ακούμε τους ήχους μέσα από την τάξη. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;

Επειτα ανοίγουμε το παράθυρο και ΑΚΟΥΜΕ!

Ακούμε τους ήχους έξω, από το χωριό. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;

Καταγράφουμε στον πίνακα γραφής του νηπιαγωγείου, τους ήχους που ακούσαμε:

Στη συνέχεια, μια ομάδα παιδιών ακούει τους ήχους και κινείται.

Μια άλλη ομάδα -ταυτόχρονα -καταγράφει τους ήχους σε φύλλα εργασίας.

Σε επόμενη δράση μας για τους ήχους, καταγράφουμε διάφορους ήχους απο τη φύση αλλά και από το ανθρωπογενές περιβάλον, που τους ακούμε με τη βοήθεια του προγράμματος  «Μελίνα,ο ήχος της μουσικής«. Δείτε τις καταγραφές μας στην παρακάτω προβολή: