ΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Με αφόρμηση το έργο αυτό του Σπύρου Βασιλείου, (Καθαρά Δευτέρα) ξεκινήσαμε τη συζήτηση για τα έθιμα της Σαρακοστής και τη Νηστεία. Αναλύσαμε φωνολογικά τις λέξεις των φαγητών και τα παιδιά τις αναπαρέστησαν γραφικά!

Δείτε τις δουλειές μας στην παρακάτω προβολή: