2ος θεματικός κύκλος » Ο κύκλος του νερού»

Ομαδική αφίσα «ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΩ»

Άραγε που υπάρχει νερό στη γη;

Ομαδική εργασία «Ο κύκλος του νερού»