Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο ΠΣΔ

Αγαπητοί γονείς

Η δημιουργία μαθητικού λογαριασμού μαθητών προνηπίων και όσων μαθητών δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό μπορεί να γίνει άμεσα από τους , οι γονείς/κηδεμόνες με εγγραφή από τη σελίδα https://register.sch.gr/students/.

Η δημιουργία λογαριασμού για τους μαθητές μπορεί να  γίνει είτε από τον γονέα/κηδεμόνα είτε από το σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση  απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κηδεμένα/γονέα που θα  πρέπει να λαμβάνεται με το   ‘Εντυπο γονικής συναίνεσης  

(Διαθέσιμο και στην σελίδα https://register.sch.gr/students/docs.php)

 

Για την διευκόλυνση σας, στην αρχική σελίδα της εφαρμογής https://register.sch.gr/students/admins/, θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν την διαχείριση μαθητικών λογαριασμών καθώς και στο κάτω μέρος του αριστερού μενού πλήρες εγχειρίδιο διαχειριστή.

 

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό έγγραφής: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

  • Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή.  Στους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Α Γυμνασίου και Α Λυκείου το σχολείο μπορεί να φροντίσει για την γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου των αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.
  • Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης e–mail του καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί e–mail με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.

Αφήστε μια απάντηση