Εγγραφές για το Σχολικό Έτος 2024-25

Οι εγγραφές των μαθητών στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν 1-20 Μαρτίου 2024.Λήψη αρχείου