Εγγραφές για το Σχ. Έτος 2024-25

Oι εγγραφές των μαθητών στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν 1-20 Μαρτίου 2024.



Λήψη αρχείου