Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου 2021-2022

Στο παρακάτω PDF μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας του νηπιαγωγείου για τη διδακτική χρονιά 2021-2022.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο μας!!Λήψη αρχείου