ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Οδηγίες από την λογοθεραπεύτρια του σχολείου μας

για την ενίσχυση του προφορικού λόγου.

Στο παρακάτω αρχείο παρουσιάζονται απλές οδηγίες που μπορούν να εφαρμόσουν οι γονείς ώστε να βοηθήσουν στην ενίσχυση του προφορικού λόγου των παιδιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ