Ωράριο

Το νηπιαγωγείο μας λειτουργεί 8.00-14.00.

Το ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου για τους μαθητές μας (διδακτικό) είναι 8.15 με 13.00.