ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε σήμερα, η Δήμαρχος Χαλκιδέων, κα Έλενα Βάκα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την προσωρινή διακοπή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, κάθε βαθμίδας (Νηπιαγωγείων,
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και Ειδικών Σχολείων), καθώς και των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Χαλκιδέων για μία (1) ημέρα, ήτοι για την Παρασκευή 15/10/2021.

Αφήστε μια απάντηση