Αυτοσχέδια εκπαιδευτικά παιχνίδια

Κατά τις ελεύθερες αλλά και οργανωμένες δραστηριότητες, τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν στις γωνιές δραστηριοτήτων, με δημιουργικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, που κατασκευάζουμε μέσα στην τάξη από άχρηστα υλικά….

Μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη γωνιά των μαθηματικών με το παρακάτω παιχνίδι μέτρησης.

Τα παιδιά καλλούνται να  τοποθετήσουν τόσα ξυλάκια όσα λέει ο αριθμός σε κάθε ρολλό. Για να κάνουμε το παιχνίδι ελκυστικό ζωγραφίζουμε μαζί με τα παιδιά τα ρολλά και τα ξυλάκια.

Στηίδια γωνιά, χρησιμοποιώντασ πάλι άχρηστα υλικά( κουτί από παπούτσια, ρολλά από χαρτί υγείας), μπορούμε να τοποθετήσουμε <<το κουτί της πρόσθεσης>>. Τα παιδιά ρίχνουν σε κάθε ρολλό τόσα πομ πομ όσα λέει η κάρτα…και όσα μαζευτούν μέσα στο κουτί, είναι και το αποτέλεσμα της πράξης μας.

Στη γωνιά της γλώσσας, κατά την έναρξη της σχολκής χρονιάς, μπορούμε να έχουμε τοποθετημενες τις καρτέλες των παιδιών με το όνομά τους, πάνω στις οποίες μπορούν να παίζουν, τοποθετώντας καπάκια με τα γράμματα…

 

Αφήστε μια απάντηση