Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week October 2022)

Το Νηπιαγωγείο Διακοπτού συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού Οκτώβριος 2022  (EU Code Week October 2022) που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους τους μαθητές, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο, αφού τους επιτρέπει να προγραμματίσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες,κινούμενα σχέδια.
Η δραστηριότητα αυτή με τίτλο «Στο δάσος» πραγματοποιήθηκε στο ψηφιακό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch.
Το πιστοποιητικό συμμετοχής που έλαβαν οι μαθητές, αναγνωρίζει πως κατά τη διαδικασία αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά,να συλλογίζονται συστημικά ,αναπτύσσοντας μια πρώτη υπολογιστική δεξιότητα σκέψης.

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Διακοπτού