Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week 7-22 October 2023)

Το Νηπιαγωγείο Διακοπτού συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού Οκτώβριος 2023  (EU Code Week 7-22 October 2023) που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους τους μαθητές, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο, αφού τους επιτρέπει να προγραμματίσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες,κινούμενα σχέδια.
Πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες με τίτλο «Κώδικας Μήλο» . 
Το πιστοποιητικό συμμετοχής που έλαβαν οι μαθητές, αναγνωρίζει πως κατά τη διαδικασία αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά,να συλλογίζονται συστημικά ,αναπτύσσοντας μια πρώτη υπολογιστική δεξιότητα σκέψης.

Οι εκπαιδευτικοί  και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Διακοπτού