Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο μας στεγάζεται στο όμορφο Πολύστυλο Καβάλας από τον Οκτώβριο του 2013.

Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν 8 νήπια και 4 προνήπια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση