Ο χρόνος που περνάει

Αρχικά φτιάξαμε έναν κύκλο και είπαμε ότι είναι ένας χρόνος.
Χωρίσαμε τον κύκλο σε τέσσερα μέρη και συζητήσαμε για τα τέταρτα. 1/4, 2/4 – μισό, 3/4, 4/4 – ολόκληρο. Αποφασίσαμε ότι 1/4 θα είναι μία εποχή και τη χρωματίσαμε σύμφωνα με τα χρώματα που έχουμε στον πίνακα αναφοράς.

 » περισσότερα