Ωράριο Νηπιαγωγείων για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς,
Σας έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική αλληλογραφία σας, ο σύνδεσμος για τις ηλεκτρονική τάξη των μαθητών/τρων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, επικοινωνήστε με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου.

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 09 26 004836