Χρήσιμες Πληροφορίες για το Ιστολόγιο μας!

Το συγκεκριμένο Ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου μας δημιουργήθηκε κατά το Σχολικό έτος 2010- 2011.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους το διδακτικό προσωπικό, τα νήπια και οι γονείς αυτών συμμετείχαν σε εγγεκριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, με θέμα «Υπολογιστής΅Πηγή Γνώσης & Δημιουργίας» με απώτερους στόχους :

  • Γνωριμία με τα μέρη του Η/Υ
  • Σωστή στάση του σώματος και ασφαλή χρήση του
  • Χρήση Εκπαιδευτικού λογισμικού
  • Δημιουργία Ιστολογίου του Νηπιαγωγείου μας
  • Σωστή χρήση του Διαδικτύου.

*  Υπεύθυνες Ιστολογίου: Ικαρίου Μαρία  & Παπαδήμου Δέσποινα (μόνιμοι νηπιαγωγοί με οργανική θέση στο νηπιαγωγείο)

Οι φωτογραφίες των νηπίων αναρτώνται με τη σύμφωνη γνώμη  των γονέων αυτών και μετά απο συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης τους που κρατείται στο αρχείο του Νηπιαγωγείου.

Αφήστε μια απάντηση