25η Μαρτίου- Ετοιμάζουμε τη γιορτή μας (2023)

25η Μαρτίου στο νηπιαγωγείο μας

Ετοιμάζουμε τα τσαρουχάκια- προσκλήσεις για την γιορτή μας

 

1679593368194 1679593327196 2 1679593412781

Φύλλα εργασίας και κολάζ με τα χρώματα της σημαίας μας

1679593495784 1679593425935 1679593473723

Τσολιάδες και Ελληνοπούλες

1679593631569 1679593591914 1679593551731

……έχουν πολύ δουλειά!!Μας βοήθησε και η κ. Βίκυ!

1679593737365 1679593834731   

1679593851017Τσολιάδες και Ελληνοπούλες για να στολίσουμε το σκηνικό μας!!

1679593873053 16795938881141679594004654 11679594921267 1679594876491

1679593951309 1 1679594952019 Μάρτιος 2023