ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Παιδιά, ας θυμηθούμε λιγάκι τους αριθμούς! Στο κάθε βάζο θα πρέπει να βάλετε τόσα λουλούδια όσα δείχνει ο αριθμός!

Και φυσικά τα χρωματίζετε με ότι χρώμα θέλετε!

proscholiko.blogspot.com