ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τίτλος προγράμματος: «Φυσιολάτρες εν Δράση», Quality Net Foundation

Ο δικός μας τίτλος: Λατρεύουμε τη φύση!

Διάρκεια υλοποίησης: Δεκέμβριος 2020- Ιανουάριος2021

Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, συμβάλλοντας θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το περιβάλλον.

 

Με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο, το πρόγραμμα υπογραμμίζει τους Στόχους 11 & 15 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι έχουν ως θέμα τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και τη ζωή στη στεριά.

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σημασία της παροχής καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς και προσβάσιμους πράσινους δημόσιους χώρους για τον άνθρωπο. Επίσης, κατανοούν τη σπουδαιότητα της διατήρησης, της αποκατάστασης και της βιώσιμης χρήσης των οικοσυστημάτων. Επιπροσθέτως, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε σχέση με τα προστατευμένα είδη, αυξάνοντας τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης.

Κάνει χρήση διεθνών εκπαιδευτικών υλικών που διατίθενται στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα μέσω των διεθνών συνεργασιών του Οργανισμού μας.

Ενισχύει τη σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με το σύνολο της τοπικής κοινωνίας,αναπτύσσοντας δράσεις διάδρασης και κοινής αντιμετώπισης των μεγάλων κοινωνικών & περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν από την Agenda 2030 & τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

 

Μέσα από δράσεις πεδίου και ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια, τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να:

  • εξοικειωθούν με τα στοιχεία της φύσης (μυρωδιές, ήχοι), το περιαστικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
  • ανακαλύψουν ίχνη του οικοσυστήματος
  • γνωρίσουν είδη χλωρίδας και πανίδας
  • κατανοήσουν τη σημασία που έχει το φυσικό περιβάλλον για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις
  • πληροφορηθούν για τις τροφικές αλυσίδες και την προστασία των ζώων
  • εντοπίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν ή απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπισή τους
  • συνειδητοποιήσουν τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον ανακαλύπτοντας τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου
  • κινητοποιηθούν και να διασκεδάσουν απολαμβάνοντας παιχνίδια στη φύση
  • δημιουργήσουν έργα σχετικά μ’ αυτή.

Στο pdf που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν:Λήψη αρχείου