ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ «ECO TWEET».

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που μόλις ολοκληρώθηκε και στα πλαίσια της μεγιστοποίησης του αντίκτυπου της στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ σχολείων Erasmus+ KA229,  και τίτλο «Eco Tweet” το οποίο συντονίζει το Νηπιαγωγείο μας οργανώθηκε διαγωνισμός ο οποίος απευθυνόταν σε μαθητές (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) του Νομού Ευβοίας  με τίτλο «Μαθητικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου “Eco Tweet”», δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους για το περιβάλλον.

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Μάιο  του 2020. Η συγκέντρωση των κουτιών αλουμινίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο των σχολείων που συμμετείχαν  στη δράση. Στο διαγωνισμό δήλωσαν συμμετοχή είκοσι (20) σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας από τα οποία πέντε (5) ήταν δημοτικά σχολεία και δεκαπέντε (15) νηπιαγωγεία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έλαβαν  μέρος συγκέντρωσαν αλουμινένια κουτιά από τον Οκτώβριο του 2019 έως και το Μάιο του 2020 και είχαν την ευκαιρία  να συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της ανακύκλωσης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, η αναστολή των σχολείων εξ’ αιτίας της πανδημίας δεν επέτρεψε σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία να συγκεντρώσουν κουτάκια. Έτσι, μόνο δεκαεπτά (17) φορείς κατάφεραν να συγκέντρωσαν συσκευασίες.

 

Πριν από λίγες ημέρες ο  κ. Κούκης,  ο οποίος έχει εταιρεία εμπορίου  ποτών και  τροφίμων στην περιοχή μας , ανέλαβε να συγκεντρώσει και να μεταφέρει αφιλοκερδώς όλα τα δέματα  στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ). Στο ΚΑΝΑΛ έγινε ο έλεγχος των συσκευασιών προς ανακύκλωση. Κάθε φορέας έλαβε αποδεικτικό έγγραφο από το κέντρο, στο οποίο αναγραφόταν το βάρος και η ποσότητα των αλουμινένιων κουτιών του κάθε δέματος. Το κέντρο προσέφερε οικονομικό αντίτιμο για τις αλουμινένιες συσκευασίες, κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της σχολικής επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης του δήμου με συν δικαιούχο το εκάστοτε σχολείο. Τα έσοδα από την ανακύκλωση θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών κάθε σχολείου, όπως αυτό θα έχει οριστεί από την παιδαγωγική ομάδα του κάθε φορέα σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ΚΑΝΑΛ αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ). Μετά τον έλεγχο των συσκευασιών και σύμφωνα με τα παραστατικά που εκδόθηκαν από το κέντρο απονέμονται τρία (3) Βραβεία και δεκατρείς (13) Τιμητικοί Έπαινοι, ως ακολούθως:

ΒΡΑΒΕΙΑ (σύμφωνα με το βάρος των αλουμινένιων κουτιών που συγκεντρώθηκαν) στα σχολεία:

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΟΣ
1 2Ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου 53
2 Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Μονοδρίου 33
3 7ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 32
ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ (κατά αξιολογική σειρά) σε μαθητές/τριες των σχολείων:
4 Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Αγίων Αποστόλων 31
5 Δημοτικό Οξυλίθου 28
6 Δημοτικό Ν. Στύρων 25
6 Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου 25
7 Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου 24
8 Νηπιαγωγείο Φύλλων 15
9 Νηπιαγωγείο Μαντουδίου 10
10 Νηπιαγωγείο Πηλίου 8
11 Νηπιαγωγείο Οξυλίθου 7
12 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Αρτάκης 6
13 Νηπιαγωγείο Ν. Στύρων 6
14 1ο Νηπιαγωγείο Λ. Αιδηψού 4
15 14ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 3
16 4ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού 2

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το συνολικό βάρος των αλουμινένιων κουτιών που ανακυκλώθηκαν ήταν 312 κιλά.Θα θέλαμε να ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους όλα τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που στήριξαν έμπρακτα και ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή!Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε  ευχαριστίες στον κύριο Γιάννη Κούκη και τους εργαζόμενους στην εταιρία του, γιατί χωρίς την καίρια συμβολή τους, δεν θα είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός!