«EUROPEAN NEW GENERATION»

EUROPEAN NEW GENERATION

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ:

ΣΑΜΟΥΤΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

Το “European New Generation ”, εντάσσεται στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων (KA229) του Erasmus+ και αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης, με διετή διάρκεια 2018-2020, μεταξύ 6 νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία και τη Φιλανδία. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην προαγωγή των μαθηματικών, μέσα από τη βιωματική μάθηση. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα συνεργατικό έργο στο eTwinning με στόχο την διάδοση του σχεδίου, αλλά και τον εμπλουτισμό του. Ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυξήθηκε, περιλαμβάνοντας σχολεία από τη Σλοβενία, την Σλοβακία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές προσχολικής ηλικίας ήρθαν σε επαφή με μαθηματικές έννοιες, δημιούργησαν τα δικά τους μαθηματικά παιχνίδια, πραγματοποίησαν πειράματα και γνώρισαν διάσημους μαθηματικούς. Η συγκεκριμένη θετική επιστήμη είναι εύκολο να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο μπορεί να αναπτυχθεί με μαθηματικό τρόπο. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και το ρομποτάκι “Beebot”, σε μια προσπάθεια να κάνει ελκυστικότερη την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση διαδρομών. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές απέκτησαν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, ενώ ενισχύθηκε και η συμμετοχή των κοριτσιών σε μαθηματικές δράσεις, καθώς οι θετικές επιστήμες αποτελούν ένα κλάδο ανδροκρατούμενο.

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος:

Πρώτο τρίμηνο

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς όλα τα σχολεία χρησιμοποιώντας διάφορα web tools όπως sway, κολλάζ, video, έκαναν παρουσίαση της τάξης, της περιοχής και της χώρας τους, έτσι οι μαθητές μέσα από αυτό το υλικό και με τη χρήση έντυπων και ηλεκτρονικών χαρτών  (google earth) απέκτησαν μια εικόνα για τους συνεργάτες του έργου και τον τόπο τους.

Στο επόμενο στάδιο  τα σχολεία δημιούργησαν την γωνιά του προγράμματος και οι φωτογραφίες από τις γωνιές εκτέθηκαν στο ψηφιακό εργαλείο padlet.

Το λογότυπο του έργου επιλέχτηκε μέσα από ανοιχτή ψηφοφορία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί κτλ). Αρχικά όλες οι προτάσεις αναρτήθηκαν στο padlet  και η ψηφοφορία έγινε με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου docs google.

 

Καθώς το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην προαγωγή των μαθηματικών μέσα από τη βιωματική μάθηση,  οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν διαμορφώθηκαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον ώστε να αναδυθεί το διασκεδαστικό πρόσωπο των μαθηματικών μέσα από το παιχνίδι.

 

Το ταξίδι στον κόσμο των μαθηματικών ξεκίνησε με τους αριθμούς:  οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους έπαιξαν και δημιούργησαν παιχνίδια με τους αριθμούς.

 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τα σχήματα στερεά και επίπεδα γνωρίσαμε τις ιδιότητές τους, ανακαλύψαμε αυτά τα σχήματα γύρω μας  και τέλος κατασκευάσαμε αστείες φατσούλες.

Οι διάσημοι μαθηματικοί και το έργο τους αποτέλεσαν μια σημαντική ενότητα του προγράμματος και ταυτόχρονα μια πρόκληση να κατανοήσουν οι μαθητές θεωρήματα η κάποιες μαθηματικές αρχές με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο.

  

Δεύτερο τρίμηνο

Είναι γνωστή η σύνδεση που έχει η μουσική με τα μαθηματικά και πως  η γνώση αυτή θεμελιώθηκε πολλούς αιώνες πριν, από τον Πυθαγόρα, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τη σχέση μουσικής και αριθμών.

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος του νηπιαγωγείου οπότε δίνονταν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές να τραγουδήσουν, να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους σαν μουσικό όργανο, να αναπαράγουν ρυθμικά μοτίβα κτλ.

 

Ο κόσμος των ζώων αποτελεί το καλύτερο υλικό για τη επεξεργασία ποικίλων μαθηματικών σχέσεων. Δημιουργήθηκαν πολλές κατασκευές, χειροτεχνίες, παιχνίδια αλλά και on line παιχνίδια με θέμα τα ζώα.   

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου , οι μαθητές γνώρισαν και έπαιξαν παραδοσιακά μαθηματικά παιχνίδια, τα οποία αντάλλαξαν μεταξύ τους όλοι οι συνεργάτες και με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να παίξουν πολλά παιχνίδια από διαφορετικές χώρες.

Τα παιχνίδια που κατασκευάστηκαν από όλες τις παραπάνω δράσεις τοποθετήθηκαν σε μια γωνιά στην τάξη και οι μαθητές είχαν καθημερινά πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης δημιουργήθηκαν κουτιά μαθηματικών που περιείχαν ένα βιβλίο με μαθηματικό περιεχόμενο, πολλά παιχνίδια και άχρηστα υλικά για να μπορούν οι μαθητές να κάνουν ταξινομήσεις, σειροθετήσεις, ομαδοποιήσεις κτλ. Τα οποία τα δανείζονταν για συγκεριμένο χρόνο, στο σπίτι τους.

Τρίτο τρίμηνο

Σε αυτό το διάστημα, οργανώθηκαν επισκέψεις σε δυο μουσεία: επισκεφτήκαμε το μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα όπου παρακολουθήσαν οι μαθητές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα σχήματα και τη σκιά τους και κατόπιν ξεναγηθήκαμε στις αίθουσες του μουσείου και γνωρίσαμε κατασκευές από την αρχαία Ελλάδα και την τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν.

Το δεύτερο μουσείο που επισκεφτήκαμε ήταν το αρχαιολογικό μουσείο της Ερέτριας, όπου ανακαλύψαμε σχήματα, μεγέθη κτλ.

Επίσης είχαν την ευκαιρία να κάνουν περιπάτους και να ανακαλύψουν τα μαθηματικά στη φύση: σχήματα, ποσότητες, σειροθέτηση.

  

Αξιοποιήθηκαν όλες οι γιορτές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε σχέση με τα μαθηματικά.

Έτσι μέσα από τη χαρά της καλλιτεχνικής  δημιουργίας  και της μαγειρικής ήρθαν σε επαφή με τα σχήματα, με ποσότητες, με χρώματα αριθμούς, κτλ

 

Ο μήνας Ιούνιος –Αξιολόγηση έργου

Τον τελευταίο μήνα των δράσεων πραγματοποιήθηκε έκθεση με φωτογραφικό υλικό, κατασκευές και παιχνίδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου .Επιπλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι(μαθητές και εκπαιδευτικοί) είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δράσεις τους επισημαίνοντας δυνατά και αδύνατα σημεία στην πορεία της υλοποίησης.