6ο 1/Θ Νηπιαγωγείο Ναυπλίου

Φτάσε όπου δεν μπορείς! Ν. Καζαντζάκης

ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Κάτω από: Γράμματα,Σταυρόλεξο,Χειμώνας6ο 1/Θ Νηπιαγωγείο Ναυπλίου στις 19:06 στις 13 Ιανουαρίου 2019  Με ετικέτα , ,

Στο συγκεκριμένο σταυρόλεξο οι λέξεις και οι ορισμοί τους είναι ίδιοι, προκειμένου οι μαθητές να αντιγράψουν στα κενά, τις λέξεις που βλέπουν, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τη βασική λειτουργία του πληκτρολογίου, να αναγνωρίσουν τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για γραφική αντιστοιχία και δημιουργία αλυσίδων γραμμάτων. Η δραστηριότητα αυτή […]