Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2021-22

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
Νηπιαγωγοί
ΠΕ 60
Λαμπρούδη Μαρία Χατζόγλου Αναστασία
Προϊσταμένη
Χαιροπούλου Παρθένα
Λυσίτσα Χρυσαφιά
Μπάρμπα Αρετή
Συκά Χριστίνα
Χατζόγλου Αναστασία
Αγγλική Φιλολογία
ΠΕ 06
 Γκόγκου Ειρήνη