Μαθαίνουμε, χορεύουμε και ζωγραφίζουμε το πολύχρωμο τραγουδάκι «επτά ποτάμια»

https://www.youtube.com/watch?v=4I_vf918O0s&list=PLX8RLn_hcPPHQQaxT7B6nlwEX5NGJlX4v