ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από  Δεκέμβριο ξεκίνησε το Σχέδιο Δράσης του σχολείου μας με τίτλο :”Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο” και αφορούσε κοινές δράσεις των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τα παιδιά του Δημ. Σχολείου. Σκοπός της δράσης ήταν η εξοικείωση των παιδιών με το χώρο και τις δραστηριότητες του Δημοτικού Σχολείου.

Οι δραστηριότητες της μετάβασης βρίσκονται ΕΔΩ